กำหนดการจัดงาน
Schedule

ลงทะเบียน ออนไลน์ :

12-30 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครออนไลน์

รับชุดการแข่งขัน

11-12 มกราคม 2562 เวลา 09:30 - 20:00 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันแข่งขัน

13 มกราคม 2562 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รายการ เวลา
Super Half MarathonStart 04:30 am.
Mini MarathonStart 05:30 am.
พิธีเปิดStart 06:00 am.
Fun RunStart 06:00 am.
มอบรางวัลStart 08:30 am.

© 2017 Comcenter Mahasarakham University