ประเภทและเส้นทาง TYPE AND MAPS

FUN RUN
วิ่งเพลิน เดินชมมอ

ระยะทาง 3.80 กม.

MINI MARATHON
วิ่งกินลม ชมบ้านญ้อ

ระยะทาง 10.50 กม.

SUPER HALF MARATHON
วิ่งเก็บตะวัน ไหว้พระกันทรวิชัย

ระยะทาง 25.87 กม.

นับถอยหลังวันงาน MSU RUNNING 2019

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

© 2017 Comcenter Mahasarakham University